Beëdigde vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling gewaarmerkt door een vertaler die voor de rechtbank een eed heeft afgelegd. Sommige teksten moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden. Denk aan diploma’s, medische verklaringen, gerechtelijke documenten, uittreksels van geboorte- of gemeenteregisters.
Terug naar boven

Wanneer een beëdigde vertaling?

Als u naar het buitenland gaat verhuizen voor werk of studie, dan is de kans groot dat u uw diploma’s en andere officiële documenten, zoals uittreksels uit het geboorteregister, moet laten vertalen. Buitenlandse instanties accepteren alleen maar vertalingen die gecertificeerd of beëdigd zijn.
Terug naar boven

Wat is er bijzonder aan een beëdigde vertaler?

Iedereen mag zich vertaler noemen, maar je kan niet zo maar beëdigd vertaler worden. Beëdigde vertalers behoren tot een beschermde beroepsgroep; ze voldoen aan strenge wettelijke eisen en staan ingeschreven in het Register beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv). U kunt mij vinden onder nummer 10025. Ik mag mij ‘beëdigd’ noemen omdat ik voor de rechtbank de gelofte heb afgelegd dat ik mijn werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigde vertaler betaamt en dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem.
Terug naar boven

Beëdigde vertalingen zijn vaak duurder dan gewone vertalingen, waarom is dat?

Het klopt dat beëdigde vertalingen meer kosten dan een reguliere vertaling. Dit komt omdat er meer werk mee gemoeid is. Aan de vertaler en aan de vertaling worden allerlei eisen gesteld.

  • uiteraard moet de tekst eerst vertaald worden;
  • de vertaling moet qua opmaak zoveel mogelijk overeenkomen met het origineel;
  • alle elementen op het origineel, ook niet-tekstuele elementen zoals logo’s, moeten beschreven worden;
  • er wordt een verklaring van de vertaler bijgevoegd;
  • de originele tekst of kopie wordt onlosmakelijk aan de vertaling gehecht;
  • de vertaling wordt voorzien van de stempel en handtekening van de vertaler;
  • de vertaling wordt per post verstuurd of opgehaald door de klant

Naast het vertalen zelf vergt de opmaak en administratieve handelingen vaak behoorlijk wat tijd. Verder moeten beëdigde vertalers elke vijf jaar een groot aantal punten in het kader van Permanente Educatie behalen, om ingeschreven te blijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dit houdt in dat zij zich blijven bijscholen in de verschillende aspecten van het vertaalvak. Meer informatie hierover vind u op www.bureauwbtv.nl
Terug naar boven